Calendr

October 2014
S M T W T F S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Mewngofnodilink to Age Concern Gwynedd a Mon website

link to Caring Wales website

Rydych yma

Hafan

Croeso i'n safle newydd

Croeso i wefan newydd Heneiddio’n Dda Ynys Môn a gobeithiwn y byddwch yn ei chael yn ddefnyddiol ac yn llawn gwybodaeth, er ei bod yn dal i gael ei datblygu mae’n cynnwys nifer fawr o erthyglau, lluniau a chysylltiadau ayyb. Ein nod yn y pen draw fydd i arddangos newyddion y prosiect Heneiddio’n Dda Ynys Môn i gyd yn ogystal â bwletinau unigryw canolfan wrth ganolfan.

Mae hefyd yn cynnwys adran unigryw i’n aelodau, mae’r cofrestru yn rhad ac am ddim, fe  fydd yn cynnwys adrannau fel fforwm ar-lein ayb na fydd ar gael i eraill nad ydynt yn aelodau. Fe fyddwn yn rhedeg cyrsiau o fewn y  tri canolfan ar sut i ddefnyddio’r wefan. Fe fydd Delyth, Sioned a Tony yn eich hysbysu gyda’r manylion.

Croeso i Heneiddio'n Dda
Strategaeth Pobl Hyn

Mae Llywodraeth Cymru yn canolbwyntio ar gyflawni ar gyfer pobl hyn yng Nghymru. Mae hyn yn golygu cydnabod yr hinsawdd ariannol anodd sydd ohoni a thargedu ein hadnoddau a’n hymdrechion yn y meysydd pwysicaf. Gwyddom fod nifer o faterion sy’n dal i achosi pryder i bobl hŷn ac mae gwahaniaethu ar sail oedran yn parhau i effeithio ar bobl hŷn yng Nghymru. 

Mae llawer o waith angen ei wneud o hyd i sicrhau mai Cymru yw’r wlad orau i dyfu’n hŷn ynddi.  I’r perwyl yma hoffem glywed gennych ar sut gallai’r Llywodraeth wneud hyn ddigwydd.  Bydd eich sylwadau yn helpu’r Llywodraeth i lunio'r camau nesaf.  Byddwn yn ddiolchgar am eich amser i lenwi'r holiadur byr

Dyddiad cau yw 5ed Hydref 2011. Bydd adroddiad ar gael yn crynhoi ymatebion trigolion Ynys Môn hwyrach yn y flwyddyn.

 
Urddas Mewn Gofal

Dylai Pobl Hŷn cael eu trin gyda pharch ac urddas pob amser a byth dioddef unrhyw drais neu camdriniaeth. Mae partneriaethau Iechyd a Lles ar draws Gogledd Cymru yn gweithio gyda`i gilydd i ddatblygu cynllun gwaith Rhanbarthol.
 
I gefnogi`r gwaith yma buasem yn ddiolchgar o dderbyn eich sylwadau ar beth mae urddas yn ei olygu i chi. Ydi`n bosib i chi gymeryd ychydig o funudau i gwblhau`r arolwg.

Bydd y canlyniadau yn cael eu defnyddio i  adnabod blaenoriaeth Rhanbarthol i`r maes gwaith yma.  Dyddiad cau yw 5ed o Hydref.